-->

(CPMK06-5)Mampu menunjukkan sikap kebangsaan atau warga negara yang baik yang berdasar Pancasila
(CPMK07-3)Mampu menunjukkan kerja dalam tim dengan adanya keanekaragaman budaya, pendapat, dll
(CPMK10-3)Mampu menjelaskan makna belajar sepanjang hayat sesuai nilai nilai islam, dan nilai kebangsaan